Deneyler

EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları : ACTS Formu

 •  Genlik Modülasyonu / Demodülasyonu,
 •  Frekans Modülasyonu / Demodülasyonu,
 •  Örnekleme ve Darbe Modülasyonu,
 •  Darbe Kod Modülasyonu,
 •  Delta Modülasyonu,
 •  Temelband Haberleşmede Bit Hata Olasılığı.

 

EHB 431 Sayısal Haberleşme Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları: ACTS Formu

 •  Sayısal Modülasyon / Demodülasyon,
 •  Hat Kodlama ve Kısmi Yanıtlı İşaretleşme,
 •  Kanal Kodlama ve Kod Çözme,
 •  Yayılmış Spektrumlu Haberleşme ve CDMA,
 •  Modemler, Sayısal Bağlaşma ve Santraller,
 •  Haberleşme Protokolleri ve Ağları,
 •  Kanal Dengeleme ve Modelleme,
 •  Telsiz Haberleşme.
Turkish