Belgeler

Deneylerle İlgili Belgeler

- Laboratuvar Kuralları [pdf]

- Deney Raporu Şablonu [docx | pdf]  -- Örnek Deney Raporu

 

- Proje Öneri Şablonu [docx | pdf]

- Proje Raporu Şablonu [docx | pdf]

 

Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konular

Rapor kapağında ilgili şablonun kullanımı

Referansların araştırılan kaynaklara göre belirtilmesi - defter notları ile referans gösterilmemesi

Turkish